Zwroty

Zasady anulowania i formularz anulowania

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, na mocy których konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samozatrudnione: 

A. Zasady anulowania

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 1 miesiąca bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 1 miesiąc od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam jasną wiadomość (Markus Grathwohl, MANePED, Attel 6a, 83512 Wasserburg am Inn, Niemcy, tel .: 080715272582-0, faks: 080715272582-9, e-mail: info@maneped.de) Oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od was, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrany rodzaj dostawy inny niż oferowane przez nas najtańsze Standardowy mają) i spłacić natychmiast później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zgłoszenie zostało przyjęte o swojej rezygnacji z tej umowy z nami. Z tego zwrotu używamy tej samej metody płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku będzie pobierana prowizja w tym spłaty. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwróconych towarów z powrotem, albo dopóki nie wykazały, że zwracany towar, w zależności co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

Informacje ogólne

1) Unikaj uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Proszę zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania z powrotem do nas. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, zapewnij odpowiednie opakowanie dla wystarczającej ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Prosimy nie zwracać towaru do nas opłacony przewóz.
3) Należy pamiętać, że wyżej wymienione liczby 1-2 nie są warunkiem skutecznego wykonywania prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz wypłaty

Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.

An

Markus Grathwohl
MANePED
Attel 6a
83512 Wasserburg am Inn
Niemcy
Faks: 080715272582-9
E-mail: info@maneped.de

Ja / my (*) niniejszym odwołujemy umowę zawartą przeze mnie / nas (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta (ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta (użytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

_________________________
data

(*) Niepotrzebne skreślić